Produkcja i montaż konstrukcji stalowych rurociągów i zbiorników

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o administratorze i prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Współpracy Gospodarczej”KRAKSERVIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Słomiana 27B, 30-316 Kraków, tel. 12 266 54 26, email: pwg@krakservis.com.pl

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celach takich jak:
 • złożenie zamówienia na usługę i weryfikacja w zakresie możliwości zawarcia umowy – przez czas do zawarcia umowy
 • wykonanie i realizacja umowy świadczonych przez spółkę usług– przez czas trwania umowy
 • wykonywanie obowiązków nałożonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa – m.in. ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe – przez czas wykonywania obowiązków
 • cele marketingowe wyłącznie własnych usług i produktów – przez czas trwania umowy, a po wygaśnięciu umowy, wyłącznie za Państwa dobrowolną zgodą
 • cele związane z windykacją naszych należności, wynikających z umów i nieopłaconych faktur za świadczone usługi – do czasu przedawnienia roszczeń

 

 1. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym do realizacji usługi.

 

 1. Odbiorcą danych osobowych są upoważnienie pracownicy Administratora oraz podmioty, którym przekazano dane na podstawie umów o powierzenie danych. Państwa dane, w zakresie w jakim korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów dla zapewnienia obsługi i stałego świadczenia usług, przekazujemy:
 • firmie księgowej i podmiotom zapewniających obsługę prawną,
 • organom państwowym i samorządowym wyłącznie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Każdej osobie której dane są przetwarzane przysługuje:
 • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);

 

 1. Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Jednocześnie, informujemy, iż podanie danych przy zawarciu umowy jest dobrowolne niemniej jednak niezbędne dla wykonania umowy i świadczenia na Państwa rzecz usług. Podanie danych osobowych w celu promocji i marketingu własnych usług, jest dobrowolne, a ich niepodanie spowoduje wyłącznie uniemożliwienie bieżącego zapoznania się z ofertami naszych usług.

Pragniemy zapewnić, że Przedsiębiorstwo Współpracy Gospodarczej”KRAKSERVIS” Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

Cookies

Witryna krakservis.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Plastic Worx Polska Sp. z o. o. sp. k. w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a). „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np.: uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b). pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.: wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c). „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d). „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e). Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies